Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
18

НПО Профил

ДИАБЕТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

ЮЛИЯ ЙОРДАНОВЯ ГЕОРГИЕВА