Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

ДЕТСКА ПОЛИЦЕЙСКА АКАДЕМИЯ- ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.