Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
15

НПО Профил

ЗДРАВНО - СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР СИЛИСТРА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.