Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
17

НПО Профил

СОФИЙСКА ЛОЖА КАРМЕЛ 3355 БНЕЙ БРИТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.