Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
16

НПО Профил

7 АРТ ПЛЮС

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Учредител до избор на Общо събрание и Председател до избор на Управителен съвет

МИРОСЛАВА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА