Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

НПО Профил

БИЗНЕС ЦЕНТЪР -БИЗНЕС ИНКУБАТОР -ТЪРГОВИЩЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.