Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

АДЖУДА М - БЪЛГАРИЯ - КЛОН

Клон на чуждестранно юридическо лице
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.