Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

НПО Профил

Ресурсен център Билитис

Ресурсен център Билитис

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Пол НайденовЦанка Карова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.