Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Спортен клуб Черен дракон

Сдружение – спортен клуб/федерация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Петър Драгоев

Членове на управителния орган

Петър ДрагоевВладимир Андреев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.