Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
12

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.