Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Културно просветно дружество на армъните от Варна и областта

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Димитър Иванов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.