Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21

НПО Профил

Национална библиотечно-информационна система

Национална библиотечно-информационна система

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Съвет на директорите

РУМЕН ЛЮБЕНОВ АВРАМОВ