Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

АЙКИДО КЛУБ-ФУДОШИН ДОДЖО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Управителен съвет

ГЕОРГИ ПЛАМЕНОВ ЧЕМШИРОВ