Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16

НПО Профил

НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ-ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛАСТ РУСЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.