Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
19

НПО Профил

120 ГОДИНИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.