Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
07

НПО Профил

ВТ Ивентс

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Галин Христов Попов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.