Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
15

НПО Профил

АМОР-АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕСТНО ОБЩНОСТНО РАЗВИТИЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.