Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

Каритас България

Каритас България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Монс. Румен Станев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.