Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
16

НПО Профил

Каритас България

Каритас България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Петко Христов

Членове на управителния орган

Петко ХристовМихал ШлахцякИван Топалски

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.