Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14

НПО Профил

СНЦ `Млади, активни, креативни`

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Членове на управителния орган

Ивелина АрабаджиеваСоня Станчева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.