Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
07

НПО Профил

Търговско-промишлена палата Враца

Търговско-промишлена палата Враца

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Илиана Борисова Филипова

Членове на управителния орган

Илиана Борисова Филипова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.