Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
22

НПО Профил

ЖЕНИ ЗА МИЛОСЪРДИЕ - РОМА

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.