Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
06

НПО Профил

Сдружение с нестопанска цел ”ОБЩНОСТ КАУЗИ И НАЧИНАНИЯ”

Сдружение с нестопанска цел "ОБЩНОСТ КАУЗИ И НАЧИНАНИЯ"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Димитър Татарски

Членове на управителния орган

Христо МановДимитър ТатарскиМетоди Белчин