Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10

НПО Профил

Образователен форум

Образователен форум

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Ивайло Чопаков

Членове на управителния орган

Ивайло Чопаков