Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
07

НПО Профил

Луминатрикс

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Десислава Мухова

Членове на управителния орган

Радослав ИлиевКалоян СаманДесислава Мухова