Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

НПО Профил

Фабрика 360

Фабрика 360

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Елеонора Карнаса

Членове на управителния орган

Малина ИвановаАсен Милушев