Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
31

НПО Профил

Институт за изследвания на мира - Пловдив

Институт за изследвания на мира - Пловдив

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Марина Кисьова Де Хеус

Членове на управителния орган

Станислава РашеваЯн Де Хеус