Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25

НПО Профил

Съвет по иновации при БТТП

Съвет по иновации при БТТП

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Членове на управителния орган

Доц. Лидия Гълъбова – Изпълнителен Секретар На Съвета По Иновации И Зам.-Ръководител На Научно-Изследователския Сектор При Ту-СофияТихомира Палова – Държавен Експерт В Отдел „Иновации”Дирекция „Икономическа Политика За Насърчаване” В Министерството На ИкономикатаПроф. Д-Р Цоло Вутов – Управител На „Геотехмин” ОодЧлен На Ус На БтппЗаместващ Член - Николай МинковИзпълнителен Директор На Индустриален Клъстер „Средногориемед”Чл.кор.проф. Николай Витанов – Зам.ректор По Научната Част На Софийския Университет „Св.климент Охридски”Проф. Костадин Костадинов –Ръководител На Секция В Института По Механика При БанСъветник На Министъра На На Образованието И НаукатаЗаместващ Член Доц. Георги РайчевскиПрограмен Координатор В Гис Трансфер ЦентърЧл. Кор. Проф. Костадин Ганев – Зам.-Председател На БанДоц. Румен Атанасов –Председател На Българската Асоциация На Електротехниката И ЕлектроникатаЗаместващ Член Проф.габриела МариноваИнститут По Криобиология Към Селскостопанска АкадемияПроф. Емил Михайлов – Зам.-Ректор По Научната Част На ХмтуСофияЦветелина Ковачева –Директор В Софтуерната Компания „Скейл Фокус