Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

Независими експерти за открито управление на гражданското общество

Неформална гражданска група
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Евгени Савчев

Членове на управителния орган

Евгени СавчевЕмил МиловГалин Манчев