Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
23

НПО Профил

Поколения заедно

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Маргарита Ганчева

Членове на управителния орган

Лидия АпостоловаБожана Христова