Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

НПО Профил

Клуб "Пеещи скали"

Неформална гражданска група
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Мария ТодороваА. Иванова

Членове на управителния орган

Мария ТодороваА. Иванова