Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
06

НПО Профил

Сдружение "Европейски перспективи"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Живка Янчева Николова