Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Първите три минути

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Александър Манушев

Членове на управителния орган

Марияна МанушеваВладимир Крумов