Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
02

НПО Профил

180 Градуса - лаборатория за за иновативно изкуство

180 Градуса - лаборатория за за иновативно изкуство

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН