Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
11

НПО Профил

Обсерватория за идеи 2Д

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Членове на управителния орган

Деяна РадневаЧавдар АндоновДесислава Маркова