Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19

НПО Профил

Фондация Димитър Цонев

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Димитър Цонев