Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
09

НПО Профил

СНЦ Форум Активни граждани и демократично общество

СНЦ Форум Активни граждани и демократично общество

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Лидия Гимишева

Членове на управителния орган

Лидия ГимишеваЛиляна БързеваСветослав Антимов