Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14

НПО Профил

Детски събития

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Тончо Тончев

Членове на управителния орган

Виолета ТончеваЕвгений Тодоров