Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
07

НПО Профил

Фондация Образователно равенство – Аутизъм - България

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Илонка Александрова

Членове на управителния орган

Вилиана ПановаФернанда Хорта