Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
18

НПО Профил

Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл

Ареа 05 Дистрикт 30 Зонта Интернешънъл

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Донка Жекова Петкова-Илиева