Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

НПО Профил

Фондация Театър Видения

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Марк МодзелевскиMark Modzelewski

Членове на управителния орган

Вера ФренговаДесислава ДуридановаМилена Анева