Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Фондация "Шанс за децата и природата на България"

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Лилиана Славова