Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Млад репортер / Young Reporter NGO

Млад репортер / Young Reporter NGO

Сдружение – спортен клуб/федерация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Дани Стоянова

Членове на управителния орган

3-Ма Члена На Управителния Съвет.