Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27

НПО Профил

Такси клуб - България

Такси клуб - България

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Валентин Русев

Членове на управителния орган

Валентин РусевРади РадевТодор Тодоров