Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

НПО Профил

Катлея - помогни навреме

Катлея - помогни навреме

Фондация
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Огнян Димитров

Членове на управителния орган

Огнян Димитров