Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие „Дунав Добруджа"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Александър Павлов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.