Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
12

НПО Профил

Приятели на света

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Кера Колева Георгиева

Членове на управителния орган

Кера Колева Георгиева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.