Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
20

НПО Профил

Професионално обединение на държавните служители

Професионално обединение на държавните служители

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Олга Чернева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.