Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
17

НПО Профил

Сдружение за демократично образование ”ФАР”

Сдружение за демократично образование "ФАР"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Русин Ангелов Бориславов

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.