Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
24

НПО Профил

Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции - Добрич

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Николай Манев

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.