Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Асоциация ФОРУМ"

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Мария Карагьозова

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.