Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
17

НПО Профил

Асоциация ФОРУМ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Представляващ (и)

Мария Карагьозова

Членове на управителния орган

Мария КарагьозоваКалина ЛазароваМария Матева

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.